Stravování

Aktuální jídelníček najdete na tomto odkaze – stránkách Jídelna.cz:
https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1321


Informace o platbách:
Úhrada za stravné musí být bezpodmínečně provedena tak, aby byla nejpozději do 20. dne konkrétního měsíce připsána na účet číslo 181 702 342/0300. Variabilní symbol není potřeba, stačí uvést jméno dítěte.
Platby budou prováděny paušálně, vždy předem, tzn. na následující měsíc.Přeplatky budou vyrovnány koncem kalendářního a školního roku nebo při ukončení stravování.

Stálá měsíční záloha platná od 1.9.2022:

 • Děti 3-6 let
  Celodenní platba 950,- /měsíc
  Bez odpolední svačiny 710,- / měsíc
 • Děti 7-10 let
  Celodenní platba 1100,- / měsíc
  Bez odpolední svačiny 800,- / měsíc
  Pouze oběd (ZŠ) 550,- / měsíc
 • Děti 11-14 let
  Měsíšní platba (obědy) 640,-

Doby výdejů:
Přesnídávka 9:00 – 9:15
Oběd 11:15 – 13:00
Svačina 14:00 – 14:30