Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Šebetov se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.mssebetov.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky se snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Struktura informací

Struktura informací a ovládacích prvků na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost by neměli obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 5. 2021

Zpětná vazba

V případě jakýchkoliv dotazů nebo hlášení problémů nás kontaktujte:

Mateřská škola Šebetov
Šebetov 215
679 35 Šebetov

Tel.: 739 164 102
E-mail: mssebetov@gmail.com

Postupy pro prosazování práva

Zřizovatelem příspěvkové organizace, na kterého se můžete obrátit je obec Šebetov:

Obecní úřad Šebetov, 679 35  Šebetov 108

Tel./fax: 516 465 429, VoIP: 530 336 530,
e-mail účetní: ucetni@sebetov.cz,
e-mail starosta: sebetov@sebetov.cz,
podatelna: podatelna@sebetov.cz