Režim dne

6.30     –    9.30
Hry a činnosti dle zájmu dětí

 • v tuto dobu se děti scházejí, mají možnost používat hračky dle svého výběru
 • s dětmi se vítáme pozdravem
 • od této doby probíhají během celého dopoledne hry a činnosti podle volby dětí tzv. spontánní (dle výběru dětí) a současně řízené (plánované učitelkou)
 • pohybová aktivita –řízená (plánovaná učitelkou – zdravotní cviky) a spontánní – dle zájmu dětí – odrážedla, prolézačky, trampolína, TV nářadí, pohybové hry organizované dětmi….
 • Hygiena
 • Dopolední svačinka –děti svačí postupně dle potřeby – v rozmezí od 8.30 do 9.00

 9.30     –   11.30
Příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • Pobyt venku většinou trávíme na školní zahradě. V zimních měsících máme možnost bobovat na našem vytvořeném svahu na školní zahradě.
 • Poznáváme okolí MŠ – plánujeme vycházky do blízkého lesa, k rybníku, okolo celé obce.

11.30    – 12.15
Příprava na oběd, oběd

 • podporujeme samostatnost dětí – prostírají připravují příbory, samy si nalévají polévku (výjimku tvoří malé nejmenší, které ale umí požádat o pomoc)
 • přináší si skleničky s nápojem, přináší si hlavní chod od vydávacího okénka. Po jídle si uklidí svoje místo.
 • osobní hygiena, čištění zubů
 • převlékání, příprava na odpočinek

12.15    – 14.15
Odpočinek

 • předčítání a poslech pohádek,
 • děti, které neusínají, se věnují od 13.30 tichým činnostem (kreslení, skládání puzzle, prohlížení knih a časopisů, úkoly a pracovní listy společně s učitelkou, možnost individuálního prostoru

14.15    –   15.30
Odpolední svačina, odpolední hry

 • volné hry a činnosti do odchodu dětí z MŠ
 • s dětmi se loučíme pozdravem, podáním ruky
 • prostor pro komunikaci s rodiči