Obnovení provozu MŠ Šebetov

administrator článek

Na základě rozhodnutí KHS o ukončení protiepidemických opatření bude provoz MŠ od 27.4.2021 obnoven.