Koronavirus – mimořádné opatření

administrator článek

Po dohodě se zřizovatelem zůstává MŠ Šebetov prozatím otevřena.
Je tedy na zvážení rodičů, zda se k preventivnímu protiepidemickému opatření v zájmu ochrany zdraví dětí připojí.
O případném vývoji situace budeme informovat.